Tag Archives: chữ thư pháp đẹp

Những bước đầu tiên trong quá trình luyện viết chữ thư pháp đẹp

Thư pháp theo tiếng Hán là nghệ thuật viết chữ đẹp. Và được người Trung Hoa và người Ả Rập nâng lên thành một loại hình nghệ thuật. Nhưng thư pháp không dừng lại ở việc luyện chữ sao cho đẹp, mà nó còn là phương tiện biểu hiện cả tâm ,trí, khí, lực của người viết. Vậy luyện viết chữ thư pháp đẹp nên bắt đầu từ đâu?