Bút mài thầy Ánh SH 040

70.000 VNĐ

Bút mài thầy Ánh SH 040 được biết đến nhiều với nhu cầu luyện chữ dành cho mọi đối tượng. Được sự ủng hộ của nhiều khách hàng lâu năm tìm mua và sử dụng. Vì bút mài thầy Ánh có 5 phiên bản ngòi. Đầy đủ loại ngòi có tại bút mài thầy Ánh.

Với bút mài thầy Ánh SH 040 dòng ngòi thường giống với các mã bút như: Bút mài thầy Ánh SH 039, SH 038, SH 037 thường… Với ngòi als tre tự tạo thanh đậm bút có ngòi giống với bút mài thầy Ánh SH 041, SH 037 plus..